COMPANY INFO

 • Ri-DATA är ett oberoende Telekom och IT företag.
 • Ri-DATA is an independent Telecom and IT company. • Vi utför analyser,integrering ,
  utveckling,testning och support.
 • We do  analyses, integration ,development,testing and support. • RI-DATA har lång erfarenhet av IT i roller som Projekt ledare,DBA,Analyst och utvecklare.
 •  RI-DATA has long experience in IT as roles as Project leader DBA,Analyst and developer.

  ---------------------------------------- • RI-DATA har lång erfarenhet av 
  Telekom analyser t.ex.
  behov av  Telekom tjänster.
  Idag finns Telekom utbildningar och Tjänster Shopping Adviser,
  Translator och virtuella doktorn.

 • RI-DATA has long experience in
  Telekom analyses e.g.
  need of Telecom services.
  Today exists Telecom courses
  and services Shopping Adviser,
  Translator and virtual doctor.

 ABOUT US

 

 • IT:
  Analys för behov av IT till Ert Företag

 • Telekom:
  Analys för behov avTelekom till Ert Företag

 • Partner till följande:

 • Microsoft Software
  http://www.microsoft.com/sv/se/default.aspx

 • DELL Hardware 
  http://www.dell.se/

 • Kontakta oss för en
  kostnadsfri offert!

 • Vi ser till att Ni blir Nöjda!

 • Vi sänker Era kostnader
  med ny teknik och nytt avtal.

 • Tillsammans tar vi
  fram en Roadmap
  på kort och lång sikt.


 • Kontakta oss
  RI-data 070-5772732
  igeskog.reino@telia.com
RI- DATA 070-5772732
RI-DATA

    ABOUT US

    SERVICES

    COURSES and SEMINARS

    CAREERS

    REFERENCES

    CONTACT US